Menu
 W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni geolodzy, absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po kierunkach geologia, geotechnika oraz geologia inżynierska, posiadający uprawnienia geologiczne pozwalające na wykonywanie zawodu geologa i geotechnika oraz wzięcie pełnej odpowiedzialności za właściwe przeprowadzenie geotechnicznych badań gruntu oraz sondowań badawczych i sporządzenie na ich podstawie stosownych dokumentacji.
Posiadamy duże
doświadczenie.
Dysponujemy znacznym doświadczeniem w wykonywaniu badań geologicznych na terenach górskich, gdzie występują skomplikowane warunki geologiczno-inżynierskie i zagrożenia w postaci osuwisk. Przed kupnem działki lub przed rozpoczęciem budowy w pierwszej kolejności zaleca się oględziny działki przez geologa i wykonanie badań geologicznych wykluczających występowanie ruchów osuwiskowych w obrębie zbocza. W przypadku stwierdzenia osuwiska przeprowadzane przez nas badania geologiczne określają rodzaj i zasięg występowania ruchów osuwiskowych, umożliwiając dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które przyczyni się do poprawy stateczności zbocza. Świadczone przez nas usługi geologiczne pozwalają w sposób kompleksowy określić warunki gruntowo-wodne oraz uzyskać parametry geotechniczne potrzebne do prawidłowego zaprojektowania posadowienia.
Gwarantujemy krótkie
terminy realizacji.
Stanowimy młody i dynamiczny zespół geologów, z wieloletnim doświadczeniem geologicznym i geotechnicznym, a dzięki zdobytym uprawnieniom oraz doświadczeniu świadczymy usługi geologiczne najwyższej jakości. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie geologii i geotechniki, aby wykonane sondowania i wiercenia geotechniczne, badania gruntu i dokumentacje geologiczne spełniały oczekiwania najbardziej wymagającego klienta.
 

Zapytaj jaka jest cena badania gruntu na Twojej działce

KONTAKT